Logo BATC (1)BATC

Staat voor Beroepsorganisatie Therapeuten Belangen Associatie Consumenten.
Ik ben sinds 2018 aangesloten bij het BATC als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Hierdoor kan, afhankelijk van uw verzekering een consult geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u bij uw eigen verzekering navragen.

Voor alle duidelijkheid wil ik nog even benadrukken dat natuurgeneeskunde nooit de reguliere geneeskunde vervangt. Mijn natuurkundige behandelingen voegen iets toe, maar zijn absoluut geen vervanging van de reguliere zorg. Spitters coaching heeft een op maat gemaakt kracht- running en wandel programma waarbij we het coachen en bewegen samenbrengen. Daardoor kun je aan meerdere principes werken en maximaal resultaat boeken!

Alle therapeuten van BATC werken volgend onderstaande vijf natuurgerichte principes, te weten; Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Bewustwording. De 5 principes zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. De natuurgeneeskunde ziet ons lichaam als een begin en eindpunt om te ervaren, voelen, beleven en wat het ons te vertellen heeft. Tijdens een natuurkundig consult maak je weer contact met jezelf. Door in beweging te komen ga je patronen herkennen en zien waar de kern zit, je kan daardoor oude emoties, gevoelens en overtuigingen verwerken en vrijlaten. Door bewegen kan je oude ballast achter je laten en maak je weer plaats voor jezelf en wie jij bent!

5 natuurgerichte principes

1. Energie:

Voldoende energie in je lichaam maakt herstel mogelijk. Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Daardoor zien we energie ook als basis voor het functioneren van het menselijk lichaam. Je lichaam bestaat uit grofstoffelijke energie, daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de chakra’ en het auraveld. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energie stroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om het tekort aan energie aan te vullen en de evt. geblokkeerde energie weer in beweging te brengen, zodat je energieniveau weer in balans is. Zonder energie kunnen de vier overige principes niet functioneren en kan er dus geen genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht:

Communicatie in het lichaam vereist snel functionerende zenuwen.
De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatie netwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren. Als de prikkel overdracht niet goed functioneert heeft dat gevolgen voor het functioneren van het lichaam en het zelfherstellend vermogen. Het herstel van dit systeem gebeurt deels door een aanreiken vanuit de therapeut en deels door de cliënt te leren zijn aandacht te brengen naar een gezond en ontspannen functioneren van dat systeem, zodat hij het zich dit eigen gaat maken.

3. Drainage:

Het lichaam dient zich regelmatig te reinigen van ballast. In deze hectische maatschappij wordt niet alleen je lichaam , maar ook je geest regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Bijvoorbeeld grote hoeveelheden informatie en prikkels maar ook toegevoegde stoffen in voeding is een vorm van stoffelijk vergif. En is stress een vorm van geestelijk vergif. Dit is vaak meer dan ons lichaam kan verdragen en er treedt stress op. Het is dus belangrijk om je lichaam te draineren om de gifstoffen af te kunnen voeren.
Veel water drinken, goed ademhalen zijn hier eenvoudige voorbeelden van. Wanneer het lichaam niet voldoende kan draineren, raak je vervuild, kun je geen voedingsstoffen meer opnemen, geen emotionele ballast meer verwerken en wordt het genezingsproces vertraagd.

4. Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding.
De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden. Natuurlijk heeft bijvoorbeeld vreugde een positief effect op je lichaam.

5. Bewustwording

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. Hoe je omgaat met je emoties, welke gedachtepatronen je beïnvloeden bepaalt dus in belangrijke mate je gezondheid en dus je helingsproces. Het bewust worden van gevoel, erkenning geven aan het lichaam en het keren van ziek makende levenspatronen.